حس خوب خاله شدن

وقتی یه کوچولو از خون خودت به خانواده اضافه میشه :

یه عزیز به عزیزترینات ، یه نگرانی به نگرانیات ، یه انگیزه به خندیدنات ،یه دلتنگی به دلتنگیات ، یه نفس تازه به نفسات ....... اضافه میشه....

 خدا روز عرفه به ما عیدی داد. خدایا شکر

این پست به زودی تکمیل میشه شاید یه روزی فسقلی خاله بخونتش.

هر کس رمز خواست برام  پیام بزاره و آدرس بده


منبع این نوشته : منبع
میشه ,اضافه میشه